Stellingen

Voor pensionering dienen criteria als energie, inzet, competentie en motivatie de leeftijd te vervangen.

D. Pinto, Rijksuniversiteit Groningen

De overeenkomst tussen een kunstenaar en een fundamenteel onderzoeker is gelegen in de omstandigheid dat hun produkt vaak pas financieel interessant wordt wanneer de producent zelf niet meer in de gelegenheid is hiervan een graantje mee te pikken.

E. Schlangen, Technische Universiteit Delft

De wijze waarop geleerde heren (soms dames) in het voorwoord hun vrouwen (partners) en kinderen bedanken voor bewezen diensten en vooral het onafzienbare geduld dat zij moesten opbrengen is wel een heel goedkope afkoopsom.

M. Brouns, Vrije Universiteit Amsterdam

Men dient zich te realiseren dat het gebruik van termen als 'celdeling' en 'celvermeerdering' bij medici en niet-medici verschillende associaties kan oproepen.

P.M. Grosheide, Erasmus Universiteit Rotterdam