Senaat stemt in met wet gelijke behandeling

DEN HAAG, 2 MAART. De Eerste Kamer heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met de invoering van de Algemene wet gelijke behandeling. De wet verbiedt discriminatie op grond van godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Slechts twee leden van de CDA-fractie, een VVD-lid en de drie leden van de kleine christelijke fracties stemden tegen. De overige 62 aanwezige leden van de Eerste Kamer waren voor. Senator Glasz (CDA) zei in zijn stemverklaring namens de fractie dat de afbakening van grondrechten twee CDA-leden te ver gaat. Zij vinden dat instellingen op godsdienstige grondslag door de wet worden belemmerd in het naar eer en geweten naleven van die grondslag. Veling (GPV) sloot zich daar namens zijn partij, SGP en RPF bij aan. De Wet gelijke behandeling treedt binnen zes maanden in werking.