Problemen van alledag

Na het akkoord over toetreding tot de Europese Unie wachten de regering in Wenen de economische problemen van alledag: ook Oostenrijk ontkwam met een daling van de economische groei van een half procent niet aan het Europese recessiejaar 1993, en zal alle zeilen moeten bijzetten voor een economisch herstel in het lopende jaar.

Oostenrijk kampte vorig jaar met een grotendeels geïmporteerde recessie. De krimp van de economie was vrijwel geheel toe te schrijven aan de export, die met 3,3 procent daalde. Binnenlands bleef het consumentenvertrouwen goed op peil, de werkloosheid steeg naar een voor Europese begrippen lage 4,8 procent en investeringen in de publieke sector hielden de binnenlandse economie boven water. Het op peil houden van de binnenlandse vraag ging wel ten koste van de Oostenrijkse begroting: na jaren netjes onder de drie procent te zijn gebleven, zakte het begrotingstekort vorig jaar tot tegen de vier procent van het bruto binnenlands produkt. Voor 1994 hanteert de Oostenrijkse regering een streefdoel van 3,75 procent.

Nadat de Oostenrijkse economie in het eerste halfjaar van 1993 met een vol procent kromp, lijkt de bodem van de economische groei halverwege vorig jaar te zijn bereikt, zodat het definitieve cijfer van de economische groei zal uitkomen op 0,5 procent. Het herstel van de Oostenrijkse economie hangt vooral af van de ontwikkeling van de consumptieve vraag in Oostenrijks belangrijkste handelspartners, waaronder Duitsland.

Loonmatiging is een belangrijk wapen bij het herwinnen van de exportmarkt. De maatgevende metaalsector in Oostenrijk nam in de herfst van vorig jaar genoegen met een loonstijging van 2,5 procent, minder dan de inflatie van 3,5 procent. Oostenrijk wist de band tussen de D-mark en de schilling tijdens de valuta-onrust te handhaven, zodat de schilling tijdelijk terrein won tegenover de meeste andere Europese en Scandinavische munten. Nu die langzamerhand weer stijgen, zal ook de effectieve depreciatie van de schilling de export een steun in de rug geven, en daarmee het economisch herstel.