Plan: leraren jaar naar andere school

DEN HAAG, 2 MAART. Leraren kunnen binnenkort maximaal een jaar op een andere school gaan werken. Ze doen daar inspiratie op en hebben de garantie dat ze naar hun oude school kunnen terugkeren. Minister Ritzen (onderwijs) wil komend schooljaar op enkele scholen beginnen met een dergelijk project. Ritzen schrijft dat in het activiteitenprogramma Vitaal Leraarschap dat hij naar de Tweede Kamer heeft verzonden. De bewindsman geeft daarin een overzicht van zijn vorderingen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De interim-functievervulling, waarbij een leraar een tijdje elders werkt, is een van de projecten die de komende jaren brede navolging moeten krijgen. Op Ritzens eigen ministerie is daar de afgelopen jaren al ervaring mee opgedaan; leerkrachten kunnen een tijd werken in een functie op het departement.