Meer schepen onder buitenlandse vlag

In de loop van vorig jaar is het aantal onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen gedaald van 399 tot 367. In 1965 waren er nog 1441 onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen. Tien jaar later - in 1974 - was dit aantal gehalveerd tot 702.

Het aandeel van de kleine handelsvaart in de Nederlandse koopvaardijvloot is teruggelopen van 73 procent in 1984 tot 64 procent in 1994. Het aandeel van de grote vaart nam evenredig toe. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bekendgemaakt. In vrijwel alle landen van de Europese Unie kromp de onder nationale vlag varende koopvaardijvloot in. Dit kan samenhangen met de strenge wetgeving op het gebied van de veiligheidseisen en bemanning, zo meldt het CBS. Het heeft vooral te maken met concurrentie van schepen die onder 'goedkope' vlaggen varen. Deze schepen kunnen bemanningen werven uit landen met een loonpeil dat doorgaans beduidend lager ligt dan de gemiddelde gage van Europese zeelieden.