Inkomen van boer opnieuw gedaald

BRUSSEL, 2 MAART De Nederlandse boeren hebben in 1993 voor het vierde achtereenvolgende jaar hun inkomen zien dalen. Zij gingen er 11,6 procent op achteruit. Alleen de Duitse agrariërs leverden met een inkomensdaling van 17,9 procent vorig jaar meer in. Volgens Eurostat, het EU-bureau voor de statistiek dat de cijfers gisteren verspreidde, is de inkomensdaling het gevolg van vier factoren.

Dat is het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid waarbij bij voorbeeld in de graansector de prijssteun voor de boeren is vervangen door inkomenssteun. De graanprijzen zijn daardoor met 14 procent gedaald. Bovendien hebben de devaluaties van diverse Europese munten sinds september 1992 hun tol geëist. Door de “harde” gulden en mark zijn Nederlandse en Duitse landbouwprodukten een stuk duurder geworden.

Verder spelen het tegenvallende weer en de onevenwichtige situatie in bepaalde sectoren een rol. Zo is er sprake van een overschot op de varkensmarkt. Daardoor zijn de varkensprijzen met 24 procent gedaald.

Tegenover de inkomensdaling voor Nederlandse en Duitse boeren staat een forse inkomensverbetering voor Spaanse en Britse agrariërs. Die gingen er vorig jaar maar liefst (respectievelijk) ruim 21 en 17 procent op vooruit. De gemiddelde inkomensdaling in de EU over 1993 komt daardoor op 1,2 procent uit. (ANP)