GS Brabant verwerpen kritiek Brokx

DEN BOSCH, 2 MAART. Burgemeester mr. G. Brokx van Tilburg is volgens het provinciaal bestuur van Noord-Brabant te ver gegaan met zijn kritiek in deze krant op het herindelingsbeleid van de provincie.

“Ik heb de neiging om te zeggen dat hij met de uitlatingen in NRC Handelsblad het bestuurlijk fatsoen aantast en ons uitdaagt uit om heel onvriendelijk tegenover hem te worden. We dreigen nu echt ruzie met hem te krijgen”, aldus de Brabantse gedeputeerde drs. J. de Geus die de eerst verantwoordelijke is voor de gemeentelijke herindeling.

In NRC Handelsblad van afgelopen maandag uitte Brokx kritiek op de houding van het provinciaal bestuur inzake de gemeentelijke herindeling. Volgens hem wordt die te partieel aangepakt en krijgt Tilburg te weinig grondgebied toebedeeld waardoor het streven naar het van de grond brengen van werkgelegenheid gefrustreerd zou worden.

De Geus zegt de uitlatingen des te minder te begrijpen, omdat Brokx twee jaar geleden nog zou hebben verklaard dat Tilburg geen behoefte heeft aan gebiedsuitbreiding omdat het op de eigen grond genoeg mogelijkheden voor het bouwen van woningen zou hebben. “We zijn door zijn opmerkingen onaangenaam verrast, omdat hij vooral niet-zakelijke argumenten gebruikt en op de persoon is gaan spelen, onder meer op die van commissaris der koningin Houben”, aldus De Geus. “Zijn uitlatingen zitten ons als provinciaal bestuur geweldig hoog. Als hij zo aan de gang blijft, dan zeggen we: mijnheer Brokx, u overschrijdt nu een grens.”