Drenthe wil geen opslag gas in Norg

ROTTERDAM, 2 MAART. De provincie Drenthe zal niet meewerken aan ondergrondse opslag van aardgas in de gemeente Norg. Dit hebben Gedeputeerde Staten gisteren besloten.

Het college van GS volgt hierin een advies van een commissie van Provinciale Staten. De NAM en de Gasunie willen graag aardgas opslaan in het gasveld onder Langelo, in de gemeente Norg. Deze opslag moet dienen als buffervoorraad om bij strenge vorst aan de snel oplopende vraag naar gas te kunnen blijven voldoen. Het grote Groningse gasveld bevat weliswaar ruim voldoende gas, maar de druk in dit veld is in de loop der jaren aanzienlijk gedaald, waardoor het gas er bij zeer grote vraag niet snel genoeg uitkomt. Een buffervoorraad onder hoge druk bij Langelo zou hierin kunnen voorzien.

Natuurbeschermings- en milieu-organisaties hebben ernstige bezwaren tegen de ondergrondse opslag, omdat daarvoor bovengronds vele tanks, compressoren, afsluiters en een tachtig meter hoge fakkelpijp moeten worden gebouwd. Het terrein waar deze installaties zouden moeten komen, ligt echter midden in een bijzonder beekdallandschap.

Minister Andriessen (economische zaken) heeft GS vorige week in een brief gewezen op het nationale belang van de gasopslag. Desondanks heeft het college het negatieve advies van de Statencommissie gevolgd om geen medewerking te verlenen.