Der Standard [1]

Dat in de voorbereidingstijd van de grote coalitie de aanvankelijk meerstemmige en soms scherpe Oostenrijkse buitenlandse politiek door een grotere eenheid werd vervangen, is zeker een voordeel geweest. Deze eenheid moet voortduren. Want bij toetreding zal men de structuur van de Oostenrijkese buitenlandse politiek (moeten) omgooien. Zij wordt, wat Europa betreft, de binnenlandse en veiligheidspolitiek. De neutraliteit wordt gereduceerd tot de mogelijkheid in voorkomende gevallen niet (militair) actief te hoeven worden. Voor eventuele crises (zoals een uiteenvallen van Italië, een terugkeer van Zuid-Tirol of Triëst) bestaat binnen de EU een andere aanpak dan erbuiten.