Dagens Nyheter

Niet de bijdragen voor enkele regio's of de quota voor melk of suiker maken de overeenkomst een succes. Dat geeft een verkeerd beeld van de samenwerking binnen de Europese Unie en de inhoud van het Zweedse lidmaatschap. De EU is in zijn wezen geen regel- en subsidie-apparaat. Zweden kan zich laten voorstaan op een sterke vrijhandelstraditie. Door ons geringe formaat zijn wij meer afhankelijk dan de meeste landen van buitenlandse handel.

Op sommige gebieden waren er in het algemeen goede argumenten om de invloed van de markt de begrenzen. Maar al met al is de collectivisering te ver doorgeschoten. Uitsluitend de kracht van de exportsector heeft een noodlottiger toestand van onze economie voorkomen. Daar hebben we een niet manipuleerbare norm voor effectiviteit, rendement en kwaliteit. De internationale markt maalt niet om Zweedse ideologieën of opinies. De toegenomen concurrentie zal onze economie op de meeste gebieden vitaliseren.