CDA heeft 'communicatieprobleem' over bezuiniging op huursubsidies

DEN HAAG, 2 MAART. In Haagse termen heet het een 'communicatieprobleem', en het is vaak een synoniem voor meningsverschil. Het CDA is een van de politieke partijen die er op dit moment het meest last van lijken te hebben. Was de bevriezing van de AOW door de verkiezingsprogramcommissie van tevoren niet doorgesproken met fractiespecialisten en de achterban, hetzelfde geldt nu voor de individuele huursubsidie, zo blijkt sinds eergisteren.

In allerijl kondigde staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) maandag tijdens een manifestatie van zijn partij in Dordrecht aan dat er geen sprake van kon zijn dat het CDA op die post ging bezuinigen. Die korting had het Centraal Plan Bureau (CPB) in het verkiezingsprogramma van het CDA ontdekt na onderzoek naar de herkomst van de 900 miljoen die het CDA op volkshuisvesting wil bezuinigen. Het CPB ging uit van een bezuiniging van 400 miljoen op de huursubsidie, een bedrag dat “in nauw overleg met de CDA-programcommissie tot stand was gekomen”, zei P. van den Berg, adjunctdirecteur van het CPB, gisteren in deze krant.

“De mededeling van het CPB kwam voor ons als een complete verrassing”, reageert H. Koetje, specialist volkshuisvesting in de Tweede Kamer. Hij had wel eens geïnformeerd bij prof. A. Kolnaar, financieel brein van de programcommissie, hoe die dacht 900 miljoen bij Volkshuisvesting weg te halen. “Maar daar kwamen ontwijkende antwoorden op”, zegt Koetje. “Er werd wat gemompeld over de bruteringsoperatie”, een grote financiële operatie in de volkshuisvesting. Koetje was gerustgesteld: “Ik ben nu eenmaal geen boekhouder.”

Heerma's ambtenaren waren inmiddels tot een andere conclusie gekomen. Die hadden de diverse verkiezingsprogramma's doorgelicht op hun bezuinigigen op volkshuisvesting en de gevolgen daarvan voor de huursubsidies. Wat betreft het CDA waren die consequenties groot, met name voor de AOW'ers wier uitkering in het CDA-program ook al wordt bevroren. Achtendertig procent van degenen die huursubsidie ontvangen is 65-plusser.

Vervolgens kwam, maandagavond, PvdA-kroonpins Wallage met zijn aanval op de huurplannen van het CDA, die hij als ,een absoluut verkeerd signaal'' brandmerkte. De nummer 5 van de CDA-lijst liet daarop in het televisiejournaal van tien uur haastig weten dat het CDA geenszins de huursubsidie op een achternamiddag had afgeschaft.

Rest de vraag hoe het betreffende gat van 400 miljoen of, volgens het CPB eigenlijk 500 miljoen, moet worden gedicht. In de fractie, tijdens het wekelijks beraad, werden daarover gisterochtend volgens een fractielid “talloze vragen” gesteld. De één wil meer bezuinigen op de huursubsidie voor mensen in de hogere 'huurgroepen', bijvoorbeeld 600 tot 900 gulden per maand. Anderen willen de leeftijdsgrens voor jongeren die huursubsidie ontvangen verhogen, een type aanpak die in het CDA, beschermer van het gezin, altijd wel op sympathie kan rekenen. Koetje is echter tegen beide maatregelen, laat hij alvast weten. Hoe het financiële gat dan wel wordt opgevuld, moet volgens hem nog blijken.