Buiten Europese recessie

Hoewel de toetreding van Noorwegen tot de EU gisteren voorlopig stukliep op de visvangst, is de olie-industrie de bepalende factor in de Noorse economie. Maar ook zonder natuurlijke rijkdommen bleef Noorwegen vorig jaar als enig Scandinavisch land buiten de huidige Europese recessie. Alleen in 1991 vertoonde de economie van het Noorse vasteland een krimp van 0,6 procent, die destijds door de oliefactor overigens werd omgebogen in een bescheiden groei van 1,6 procent.

Een vertraging van de groei van het bruto binnenlands produkt in 1993 tot 1,4 procent was vooral het resultaat van de verslechterende situatie bij de belangrijkste handelspartners. Een kortstondige kopersstaking als gevolg van hogere belastingen, en dalende militaire uitgaven van de overheid drukten de binnenlandse markt. De oliefactor hielp ditmaal niet om de economie substantieel op te fleuren. Inclusief olie groeide de Noorse economie maar met 0,2 procent meer.

Niettemin zijn de economische vooruitzichten van Noorwegen goed. Al in de loop van vorig jaar sijpelde het effect van een grootscheepse monetaire versoepeling door, die mogelijk werd toen Noorwegen eind 1992 de band van de kroon met de D-mark doorsneed. De kapitaalmarktrente beweegt zich sindsdien op Duits niveau en de officiële rentetarieven van de Noorse centrale bank staan met 4 procent op het laagste punt sinds de vroege jaren zeventig. De Noorse kroon leed daar slechts mild onder: tegenover de belangrijkste handelspartners gaf de munt slechts twee procent in waarde prijs, en de inflatie vertoont met 2,3 procent over 1993 een gestaag dalende lijn. Ook de geplaagde Noorse banksector was door de renteverlagingen in staat zich herstellen. De Noorse overheid is de trage jaren negentig tot nu toe zonder veel kleerscheuren doorgekomen. Het tekort op de begroting bedroeg eind vorig jaar 3,25 procent.

Nu de Europese economie aantrekt en de binnenlandse consumptie een stijgende lijn vertoont, voorspelt de OESO een licht dalende werkloosheid tot 5,9 procent en een economische groei van 3,2 procent. Bijna een vol procent van de economische groei komt in het lopende jaar uit de bodem van de Noorse wateren.