Beursgang drukt winst bouwbedrijf Ballast

ROTTERDAM, 2 MAART. De netto winst van het bouw- en baggerconcern Ballast Nedam is enigszins gedrukt door de voorgenomen notering aan de Amsterdamse effectenbeurs, die het bedrijf over twee maanden rond wil hebben. In totaal worden de kosten die met de (hernieuwde) beursgang zijn gemoeid op zes miljoen gulden geraamd, waardoor de netto winst van Ballast Nedam het afgelopen jaar slechts met zes ton is gestegen, tot 84,3 miljoen gulden.

Verder heeft een voorziening voor reorganisatiekosten van 9,5 miljoen gulden de jaarwinst gedrukt. Daartegenover stond een buitengewone bate van 9,6 miljoen uit de verkoop van de deelneming BAe Finance. Per saldo liepen alle bijzondere posten echter uit op een last van 5,9 miljoen gulden. Bovendien lag het positieve saldo van rentebaten en -lasten aanzienlijk lager: 9 miljoen tegen 29 miljoen in 1992. Het sterk gestegen bedrijfsresultaat (van 79 tot 97 miljoen gulden) zorgde daardoor maar voor een geringe winstverbetering.

De datum voor de beursgang heeft de tweede aannemer van Nederland nog niet precies vastgesteld. Zelf houdt het bedrijf het op “waarschijnlijk april”. Ballast kwam eind vorig jaar in het nieuws door een voorgenomen fusie met baggerbedrijf Boskalis, maar de culturen binnen beide bedrijven botsten te veel met elkaar, waarna ijlings van de samenwerking werd afgezien.

British Aerospace, het moederbedrijf van Ballast Nedam dat onlangs de Engelse autofabriek Rover verkocht aan BMW, wilde hoe dan ook van het Nederlandse aannemingsconcern af. Daarom werden de aandelen van Ballast Nedam voorafgaande aan de beursgang verkocht aan een consortium dat bestaat uit ING (ruim 49 procent), het Duitse bouwbedrijf Hochtief (48 procent) en het pensioenfonds van Ballast (ruim 2 procent). ING lijkt een voordelige deal te hebben gesloten met de aankoop van de aandelen. Zoals het er momenteel naar uitziet kan de bank de waardepapieren in april met ruime winst op de beurs inleveren omdat Ballast als bedrijf momenteel goed floreert.

De omzet van de Nederlandse bouwbedrijven van Ballast steeg in 1993 met acht procent tot 2,6 miljard gulden. In het Midden-Oosten bleef de omzet net onder de 900 miljoen. In het Verre Oosten, waar Ballast onder meer actief is bij de bouw van het nieuwe vliegveld van Hongkong, steeg de omzet met meer dan een derde naar 200 miljoen. Ook de omzet van de baggerdivisie steeg: met 72 miljoen naar 292 miljoen gulden. In totaal nam de orderportefeuille toe van 2,2 tot 3,2 miljard gulden.