Verkiezingsstunt

Het was geen verkiezingsstunt dat ik op een bijeenkomst in Leiden de Turkse gemeenschap toesprak in het Turks (NRC Handelsblad, 16 februari).

De twee bijeenkomsten in Leiden zijn georganiseerd voor Turkse en Marokkaanse bewoners om deze bevolkingsgroepen te stimuleren hun stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uit te brengen. De eerste bijeenkomst was bedoeld voor Turkse bewoners van Leiden. Onder het publiek was er een grote groep mensen die de Nederlandse taal niet goed beheerst, dat was ook de reden van de aanwezigheid van de tolk. Ik, als vertegenwoordiger van GroenLinks Leiden, vertelde het publiek in het Turks wat GroenLinks betekende voor allochtonen, wat GroenLinks in zijn programma de Leidenaars aanbiedt, en waarom men moet stemmen. En als iedereen onder het publiek beter Turks spreekt dan Nederlands, waarom zou je de boodschap dan niet in het Turks vertellen?

Ik vind het erg als de allochtonen geen ruimte en ondersteuning krijgen van hun partijen. Als je wel op een lijst van een partij staat en nergens de gelegenheid krijgt namens jouw partij op te treden, moet je jezelf afvragen wat voor een rol je hebt.

    • Yüksel Karakurt