Verboden vruchten in het kartelparadijs; aantal nationale kartels dat de Eurpese Commissie heeft verboden tussen 1970 en 1994

De Europese Commissie heeft Nederland het vaakst op de vingers moeten tikken om zijn kartelbeleid. De Commissie bemoeit zich doorgaans alleen met internationale kartels, waardoor ondernemers uit verschillende lidstaten de onderlinge concurrentie beperken. Ze komt echter ook in actie als een lidstaat geen maatregelen neemt tegen nationale kartels die de internationale handel belemmeren. In Nederland zijn kartels onder de huidige wetgeving toegestaan, tenzij het algemeen belang wordt geschaad. Het Europees recht ziet dat anders. Kartels zijn verboden, tenzij het algemeen belang ermee wordt gediend.

De Europese Commissie heeft 23 belangrijke Nederlandse kartels verboden. De laatste was een overeenkomst in de bouwsector in 1992. Staatssecretaris Van Rooij heeft nieuwe regelgeving beloofd.

    • Kim Wannet