Tweede Kamer wil meer kansen voor kleine beleggers; 'Personeel moet aandelen KNP krijgen'

DEN HAAG, 1 MAART. De Tweede Kamer eist van minister Kok (financiën) dat hij kleine beleggers en het personeel van de Koninklijke PTT Nederland (KPN) de kans geeft aandelen in dit bedrijf te verwerven wanneer het naar de beurs gaat.

In schriftelijke vragen zullen de Tweede-Kamerleden A. de Jong (PvdA), H. Koetje (CDA) en A. Jorritsma-Lebbink (VVD) er volgende week bij Kok op aandringen dat hij terugkomt op zijn standpunt geen verantwoordelijkheid voor de overheid te zien om de deelname van particulieren in KPN te bevorderen. Hij zei dit eerder deze maand in de Eerste Kamer.

Het drietal herinnert aan twee moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen, waarin van de regering inspanningen werden gevraagd om het aandelenbezit onder het personeel en kleine beleggers juist wel te bevorderen. Het Kamerlid De Jong zei vanochtend desgevraagd dat de overheid vanwege de monopoliepositie die zij nu als enige aandeelhouder bij de PTT inneemt de kans om kleine beleggers te laten participeren moet benutten. Dat Kok in de Senaat een andere keuze heeft gemaakt, irriteert de Tweede-Kamerleden, omdat de regering had toegezegd de bewuste moties te zullen uitvoeren.

De beursgang van KPN wordt in juni van dit jaar verwacht. Met een geschatte totale waarde van 18 tot 28 miljard gulden wordt het de grootste beursgang die ooit in Nederland heeft plaatsgehad. De staat geeft, verspreid over drie of vier tranches, 70 procent van de aandelen uit, waarvan waarschijnlijk 30 procent in juni.

De indruk bestaat bij ingewijden dat het ministerie van financiën een zo hoog mogelijke opbrengst voor de staat voorop stelt bij de aandelenemissie en dat daardoor de positie van de kleine belegger op het tweede plan is gekomen. Een aanwijzing daarvoor is dat Financiën ABN Amro met haar vele contacten met institutionele beleggers, heeft uitgekozen als leider van het bankensyndicaat dat de beursgang zal verzorgen. De ING Bank, die ook in de race was voor die positie en juist over een uitgebreid bestand aan particuliere cliënten beschikt, greep er daardoor naast.

    • John Kroon