Somaliërs praten over verzoening

KAIRO, 1 MAART. Leiders van Somalische facties zijn gisteren bijeengekomen in Kairo om onder leiding van vertegenwoordigers van het gastland Egypte een “verzoeningsconferentie” over Somalië voor te bereiden. Grote afwezige op de conferentie is de krijgsheer Generaal Aideed, die een groot wantrouwen koestert ten opzichte van de Egyptische president Mubarak, de huidige voorzitter van de organisatie voor Afrikaanse Eenheid. De conferentie komt aan de vooravond van de terugtrekking van Westerse VN-troepen uit Somalië, die eind maart voltooid zal zijn. (Reuter)