PvdA: krokusaanval in teken tweedeling

Leiders en kroonprinsen mochten het gisteravond nog één keer proberen: de gemeenteraadsverkiezingen 'verlandelijken'. Tijdens de slotbijeenkomsten keken de lokale lijstrekkers toe hoe hun nationale voorlieden maatschappelijke tweedelingen bestreden en tot nationale pacten opriepen. Hoe ging het er in dat laatste krokusoffensief precies aan toe?

In het Haagse Korzotheater keek PvdA-staatssecretaris Wallage, nummer twee op de verkiezingslijst, gisteravond terug op wat hij noemde “een confrontatie met de rauwe realiteit van dit land”. Hij had de Schilderswijk bezocht en eerder ook andere oude stadswijken elders in het land. Het was niet altijd een onverdeeld genoegen geweest, maar hij had de hem toegeworpen scheldwoorden maar “op de koop toegenomen”. Zijn conclusie na de confrontatie: “De tweedeling waar Joop den Uyl vroeger over sprak, heeft zich de afgelopen tien, vijftien jaar voltrokken”. De “angst en onzekerheid” onder de mensen in de wijken “vertaalt zich in afzijdigheid of het zoeken naar een zondebok”.

Het was de inleiding tot een finale aanval van de PvdA-kroonprins op CDA, VVD “en ook D66” om duidelijk te maken dat hun voornemens om de koopkrachtverschillen te vergroten een verkeerd signaal zijn, juist omdat de werkgelegenheid zich maar geleidelijk zal herstellen. En zo hanteerde de tweede man van de PvdA het meest klassieke van de sociaal-democratische stokpaarden om het eerste deel van de verkiezingscampagne af te sluiten.

    • Mark Kranenburg
    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink