Pakhoed breidt kapitaal uit na beter resultaat

ROTTERDAM, 1 MAART. Het Rotterdamse tankopslag- en transportconcern Pakhoed heeft de verbetering van haar resultaten over het afgelopen jaar aangegrepen om nieuwe aandelen uit te geven. Pakhoed breidt haar kapitaal door een onderhandse emissie uit met 2,6 miljoen aandelen, iets minder dan tien procent van het huidige uitstaande aandelenkapitaal.

De handel in aandelen Pakhoed op de Amsterdamse beurs werd vanmorgen opgeschort kort voordat het concern de emissieplannen bekend maakte. De nieuwe aandelen worden geplaatst bij ABN Amro tegen een bedrag dat gerelateerd is aan de slotkoers van gisteren. Deze bedroeg 55,20 gulden zodat de plaatsing circa 140 miljoen gulden zal opbrengen.

De aangekondigde aandelenemissie volgt op een duidelijk herstel van het netto resultaat dat Pakhoed het afgelopen jaar uit gewone bedrijfsuitoefening boekte. Dit is zodanig gestegen dat voor het hele jaar de winst uit gewone bedrijfsuitoefening uitkomt op ruim 75 miljoen gulden. Ten laste van het boekjaar 1993 zijn echter aanzienlijke voorzieningen getroffen die per saldo 15 miljoen bedragen. Daarmee komt het netto resultaat in 1993 uit op circa 60 miljoen tegen 90 miljoen in 1992.

In de tweede helft van 1993 is een verbetering ingetreden in de olie-opslag en de daaraan gerelateerde activiteiten in Europa. Tevens zijn de positieve effecten van de reorganisaties merkbaar. Pakhoed verwacht daarom dat in 1994 de netto winst per aandeel over het vergrote aandelenkapitaal zal toenemen. In 1992 was dat 3,54 gulden.

Volgens drs. P. Pellenaars, directeur financiële zaken van Pakhoed, gaat de bank de nieuwe aandelen zo snel mogelijk doorplaatsen naar andere beleggers. Pakhoed heeft bewust niet gekozen voor een openbare claim-emissie omdat het bedrijf zijn kapitaal dan pas had kunnen uitbreiden in april of begin mei. Omdat de uitbreiding van het aandelenkapitaal net onder de 10 procent blijft is de uitgave van een prospectus niet verplicht. Bij een openbare claim-emissie was Pakhoed genoodzaakt geweest een folder met gedetailleerde financiële gegevens van de resultaten over 1993 uit te geven. Dat vond Pakhoed te tijdrovend omdat het bedrijf hard bezig is met voorbereidingen om het Franse chemicaliëndistributiebedrijf Lambert Rivière over te nemen.

“We onderzoeken op het ogenblik de boeken van dit bedrijf en we willen nog deze maand ons bod uitbrengen”, aldus Pellenaars. “Verder streven we naar uitbreidingen en acquisities in Thailand, Estland en China, waar enkele projecten in voorbereiding zijn”. Pakhoed wilde bovendien niet het risico nemen dat de beurs de komende maanden weer gaat zakken als gevolg van de rentestijging. Bovendien heerst er momenteel nogal wat emissiedruk op de beurs. Ook daarom heeft Pakhoed voor een andere opzet gekozen.