Onderzoek naar rol van speculatiefondsen

ROTTERDAM, 1 MAART. De centrale banken van de Verenigde Staten en enkele Europese landen zijn een onderzoek begonnen naar de rol van hoog-speculatieve beleggingsfondsen bij de koersval op de Europese obligatiemarkten van de afgelopen maand.

Vooral Amerikaanse speculatieve beleggingsfondsen trokken zich terug uit de Europese obligatiemarkten, waardoor de koersen kelderden en de rente omhoog schoot. Deze zogenoemde 'hedge funds' werken met een maximum aan geleend geld en kunnen enorme marktverschuivingen veroorzaken omdat ze een groot deel van hun portefeuille kortstondig in één bepaalde markt beleggen.

“Het gaat niet om grotere controle”, aldus een zegsman van de Duitse Bundesbank vandaag in de Wall Street Journal, “maar om een onderzoek naar de effecten van de handel in derivaten op het monetaire beleid”.

De Amerikaanse Federal reserve board en de Bank of England willen onderzoeken in hoeverre de activiteiten van hoog-speculatieve fondsen tot marktverstoringen hebben geleid. Daarnaast willen ze bekijken of banken, die geld aan de hedge funds lenen om hun posities te financieren, risico's lopen. De koersval op de obligatiemarkten heeft tot gevolg dat het onderpand van de hedge funds voor hun leningen sterk in waarde is gedaald, waardoor banken grote risico's lopen. De centrale banken zijn belast met het toezicht op het bankwezen.

Sommige hedge funds zouden in februari een verlies van vijfentwintig procent op hun portefeuilles hebben geleden. Vorige week maakte het Quantum fonds van George Soros, bekend dat het op één dag 600 miljoen dollar had verloren.

De woordvoerder van De Nederlandsche Bank deelt desgevraagd mee dat de Nederlandse centrale bank niet bij het onderzoek is betrokken. Het verschijnsel van de hedge funds is vooral een Angelsaksische aangelegenheid en speelt niet op de Nederlandse financiële markten. Op de komende reguliere bijeenkomst van de centrale bankpresidenten van de elf belangrijkste industrielanden, dit weekeinde in Bazel, zal de kwestie van de hedge funds naar verwachting ter sprake komen.