NIDI

'Een miljoen allochtonen in het jaar 2000' meldt NRC Handelsblad op 19 februari. Nederland is dus toch een immigratieland geworden? Neen, want 'Onder het begrip allochtoon verstaan de onderzoekers van het NIDI mensen die in Turkije, Marokko, Suriname of de Antillen zijn geboren. Ook mensen van wie beide of een van beide ouders in deze vier landen zijn geboren - de tweede generatie - behoren tot de groep'. De allochtonen zijn er dus al.

Mijn zoon is volgens het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) allochtoon: vader geboren in Nederland, moeder geboren in Suriname, en hij geboren in Nederland. Zijn vriend is ook allochtoon (volgens het NIDI): moeder geboren in Friesland, vader geboren in Limburg, hijzelf geboren in Suriname. Zij behoren dus beide tot de genoemde een miljoen. Wat voor goede reden zou er kunnen bestaan om deze twee personen in een groep te plaatsen behalve dat zij vrienden zijn? En daarvoor hebben wij gelukkig het NIDI niet nodig.

    • Dorine E.G. van Hinte-Rustwijk