Loting Nederlands Kanker Instituut

De maandelijkse uitloting van de renteloze obligatielening 1988 per 1998, uitgegeven door Het Nederlands Kanker Instituut, heeft als winnend lot aangewezen obligatie nummer 031930. Dit stuk, groot 1.000 gulden nominaal, is per 2 maart 1994 betaalbaar met één miljoen gulden.