KunstRai in andere opzet voortgezet

AMSTERDAM, 1 MAART. De tiende KunstRai in Amsterdam, de jaarlijkse presentatie van binnen- en buitenlandse galeries die vorige week wegens het geringe aantal deelnemers werd afgelast, gaat in juni in gewijzigde vorm waarschijnlijk toch door. De organisatie, tot voor kort in handen van de Stichting Kunstbeurs, is overgenomen door het tentoonstellingscomplex Amsterdam Rai.

Erik Hermida, uitvoerend directeur van de Stichting Kunstbeurs, werkt nu in opdracht van Amsterdam Rai. “Het zou zonde zijn als Amsterdam geen kunstbeurs meer heeft,” zegt F. Minken, algemeen directeur van Amsterdam Rai. “Maar als het dit jaar niet doorgaat, dan vrees ik dat het er nooit meer van komt.”

Minken baseert de komende KunstRai op een breder concept. Bij de voorafgaande beurzen beperkte men zich tot moderne kunst vanaf 1950. Nu zal beeldende kunst vanaf 1900 worden toegelaten, zodat behalve galeries ook de meer klassieke kunsthandel voor deelneming in aanmerking komt. Behalve de toegepaste kunst is ook de niet-westerse kunst, etnografica, welkom. Minken wil eveneens een voortzetting van de zogenaamde solo-stands, waar een enkele kunstenaar zijn werk kan presenteren.

Amsterdam Rai werkt nu aan de samenstelling van een nieuwe adviescommissie. De vorige adviescommissie hanteerde zulke hoge kwaliteitseisen, aldus Hermida vorige week, dat niet meer dan twintig procent van de aangemelde galeries in aanmerking kwam voor deelneming. Er zijn zeventig tot tachtig deelnemers nodig. “Wij zoeken naar deskundigen in de museale sfeer en naar adviseurs die op andere wijze nauw betrokken zijn bij de moderne kunst,” aldus Minken. “Ze moeten boven de galeries staan, zodat behalve kwaliteit ook objectiviteit gewaarborgd is en er een eind komt aan het gekissebis van galeries onderling. Deze beurs mag geen allegaartje worden.”

De neergaande conjunctuur zou er debet aan zijn dat vooral galeries die eigentijdse, minder toegankelijke kunst presenteren, het bij de eerste voorbereidingen van de tiende KunstRai lieten afweten. Bovendien zou deelneming aan sommige buitenlandse beurzen vanwege WVC-subsidies goedkoper zijn voor galeries dan de KunstRai, die van WVC met anderhalve ton wordt gesubsidieerd. Een verlaging van huurprijzen is volgens Amsterdam Rai niet aan de orde. “Deze beurs is voor Amsterdam Rai niet van commercieel belang,” zegt Minken. “De KunstRai zal ons alleen maar geld gaan kosten. Wij vrezen zelfs dat we met deze nieuwe opzet de subsidie zullen verliezen.” Vorig jaar trok de beurs in vijf dagen ruim 14.000 bezoekers. Er namen 89 galeries aan deel, die een totale omzet bereikten van 1,6 miljoen gulden.