Kamer tegen beperking winst auto-telefoonnet

ROTTERDAM, 1 MAART. De Tweede Kamer is tegen het kabinetsvoorstel om exploitanten van auto-telefoonnetten een extra belasting van 7,5 procent op de bruto winst op te leggen. Dat bleek gisteren tijdens mondeling overleg van de Vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat met minister Maij.

Tot verrassing van minister Maij kwamen CDA, PvdA en VVD gisteren met een amendement op de voorgestelde wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Ook D66 bleek weinig te voelen voor de manier waarop het kabinet de Staat wil laten meeprofiteren van de exploitatie van de GSM-netten (Global System for Mobile Communications). Maij zal de kwestie opnieuw voorleggen aan het kabinet.

Wanneer het kabinet met een nieuw besluit naar buiten komt, is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zal het “hooguit een kwestie van weken zijn”.

Het kabinet wil haast maken met de ontwikkeling van mobiele telecommunicatie in Nederland. Naast PTT Telecom, dat halverwege dit jaar begint met de exploitatie van een GMS-net, wil het kabinet nog dit jaar een tweede aanbieder aanwijzen. De bedoeling is dat hierdoor het monopolie van de PTT op digitale mobiele telefonie wordt doorbroken. De regels van de EG schrijven dat voor.

Over de manier waarop deze aanbieders moeten betalen voor een vergunning om autotelefoonnetten te exploiteren is door de tegenstand van de Tweede Kamer opnieuw onduidelijkheid ontstaan. Oorspronkelijk was het kabinet van plan om naar voorbeeld van andere landen een bedrag ineens te heffen.

Vooral minister Andriessen van economische zaken heeft zich echter steeds sterk verzet tegen een dergelijke 'entrance fee'. Het zou autotelefoon onnodig duur maken en een rem zetten op nieuwe ontwikkelingen in de telecommunicatie. Daarop kwam het kabinet in oktober vorig jaar met een compromisvoorstel om de twee exploitanten een extra winstbelasting op te leggen.

De Tweede Kamer is tegen een dergelijke algemene heffing, die bovenop de vennootschapsbelasting zou komen. De Kamerleden zien liever dat zo'n heffing gekoppeld wordt aan het gebruik van (schaarse) ether-frequenties.

In dit geval zouden echter ook commerciële zenders, die werken in concurrentie met de publieke omroep, een dergelijke heffing moeten betalen. De Kamer wil daarom dat het idee van een heffing wordt doorgeschoven naar de binnenkort te houden discussie over de verdeling van de zendfrequenties.

De Kamerleden stemden gisteren wel in met het voorstel van Maij om de exploitanten van mobiele telefonienetten te laten betalen voor de kosten die moeten worden gemaakt om deze vorm van telefonie afluisterbaar te maken voor opsporingsdiensten van het ministerie van justitie.