India wil investeren aantrekkelijker maken

NEW DELHI, 1 MAART. De Indiase minister van financiën, Manmohan Singh, heeft gisteren bij de presentatie van de begroting voor het fiscale jaar 1994-95 in het parlement een reeks maatregelen aangekondigd die het aantrekkelijker maken voor bedrijven uit binnen- en buitenland om zaken te doen in India.

Met deze stappen hoopt Singh de aarzelende economische groei in India, die het afgelopen jaar 3,8 procent bedroeg, een nieuwe impuls te geven. Zo zal de belasting op winsten van in India geregistreerde bedrijven worden verlaagd van 50 tot 40 procent. Ook worden de invoertarieven op kapitaalgoederen en tal van andere produkten aanmerkelijk verminderd. De in India zeer hoge rente wordt met een procent verlaagd tot een nog altijd forse 14 procent (de inflatie bedraagt thans 8,5 procent).

Het toch al hoge begrotingstekort dat het afgelopen jaar bijna 6 procent van het bruto nationaal produkt bedroeg zal door Singhs nieuwe begroting stijgen tot boven de 7 procent. De minister van financiën zei echter te hopen dat door de verdere liberalisering en een oplevende economie de inkomsten van de regering zouden meevallen. Een belangrijke factor die bijdraagt aan het tekort is de defensiebegroting, die dit jaar met 20 procent stijgt.

Singh gaf gisteren toe dat het aanhoudend hoge begrotingstekort hem zorgen baarde. “Ik ben verre van gelukkig met deze ontwikkeling”, aldus Singh. “We kunnen ons niet veroorloven steeds maar grote fiscale tekorten te hebben. We moeten terug naar het pad van de fiscale discipline.”

Volgens Singh, die met premier Narasimha Rao wordt beschouwd als de motor achter de economische liberalisering in India, beginnen de hervormingen van de afgelopen drie jaar vruchten af te werpen. Berekend in dollars nam de waarde van de export in de eerste tien maanden van het afgelopen jaar toe met 21 procent. De buitenlandse investeringen in India groeien eveneens snel. De reserves aan buitenlandse valuta, die in 1991 vrijwel waren uitgeput, belopen nu 13 miljard dollar. De Indiase munt, de rupee, die vorig jaar gedeeltelijk convertibel werd gemaakt, heeft zich sindsdien tegenover de dollar goed staande weten te houden.

De bewindsman heeft daarom besloten de inwisselbaarheid van de rupee verder uit te breiden. Dankzij de sterk toegenomen valuta-reserves is India bovendien in staat zijn schuld aan het Internationaal Monetair Fonds dit jaar vervroegd af te betalen.

De oppositie toonde zich niet geestdriftig over de begroting. De leider van de grootste oppositiepartij, Lal Advani van de hindoe-partij BJP, laakte het hoge begrotingstekort. Volgens de als links bekend staande George Fernandes van de Janata Dal-partij luidde deze begroting de doodsklok voor het Indiase bedrijfsleven en krijgen buitenlandse multinationals nu vrij spel.

Op de beurs van Bombay werd eveneens lauw gereageerd op Singhs begroting. De koersen daalden licht. Desondanks prezen woordvoerders van het bedrijfsleven de begroting als vriendelijk voor industrie en handel.

    • Floris van Straaten