Illegalen Amsterdam mogen toch stemmen

AMSTERDAM, 1 MAART. De deelraadsverkiezingen in Amsterdam gaan morgen gewoon door. Ondanks het feit dat illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders een stem kunnen uitbrengen.

Dit heeft minister Van Thijn van binnenlandse zaken gisteren geantwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD). Verleden week bleek dat de verordening op de deelraden in Amsterdam actief en passief stemrecht toekent aan iedereen, die per 18 januari stond ingeschreven in het bevolkingsregister van een deelraad. Wiebenga is van mening dat dit de geloofwaardigheid van de democratie schaadt en had Van Thijn gevraagd de verordening te schorsen en de verkiezing uit te stellen.

Van Thijn toont zich daartoe niet bereid, aangezien volgens hem de verordening niet in strijd is met de gemeentewet “en er onvoldoende grond is om strijd met het algemeen belang aanwezig te achten.” Van Thijn gelooft niet dat de verkiezingen een dubieus karakter hebben gekregen.

Vorige week toonden de bewindslieden van justitie zich 'stomverbaasd' dat de gemeenteraad een dergelijke verordening had kunnen laten passeren. Dit is indertijd gebeurd tegen het advies van het college van B en W, toen nog onder voorzitterschap van Van Thijn.

Als burgemeester had Van Thijn de verordening ook voor schorsing kunnen voordragen. Dat hij dit indertijd niet heeft gedaan, schrijft hij Wiebenga, is om dezelfde reden als waarom hij nu niet tot schorsing wil overgaan.