Genietroepen krijgen toegang tot Srebrenica

DEN HAAG, 1 MAART. De Bosnische Serviërs hebben de ruim honderd Nederlandse militairen van de genie op hun tocht naar Srebrenica ongemoeid gelaten. De genisten zijn gisteren in de moslim-enclave aangekomen.

Nadat twee Amerikaanse F16's gisteren vier Servische toestellen uit de lucht haalden, zei minister Kooijmans van buitenlandse zaken te vrezen dat een verscherping van het conflict extra gevaar zou kunnen betekenen voor de Nederlandse troepen in Bosnië. “De berichten over de beschietingen bij het vliegveld van Tuzla voorspellen weinig goeds”, aldus Kooijmans op bezoek in Zuid-Afrika. “Ik had gehoopt dat na het welslagen van het ultimatum rond Sarajevo de strijdende partijen zich terughoudender zouden opstellen.”

Minister Ter Beek van defensie noemde het optreden van de NAVO-gevechtsvliegtuigen “logisch en onvermijdelijk”. De actie is een gevolg van de resolutie van de Veiligheidsraad om het vliegverbod boven Bosnië te controleren en is volgens Ter Beek een signaal dat de uitspraken van de internationale gemeenschap serieus moeten worden genomen. “Dat betekent dat in het uiterste geval gebruik van geweld niet is uitgesloten.”

Het Thuisfrontcomité van de zeventienhonderd Nederlandse militairen in Bosnië maakt zich bezorgd over de gevolgen van het neerschieten van de vier toestellen. Een woordvoerder van het comité denkt dat de Serviërs het incident niet over hun kant zullen laten gaan. “Ik denk dat er iets uit zal voortvloeien. De Nederlandse militairen in Srebrenica zijn overgeleverd aan de goede wil van de Serviërs. Die combinatie maakt me bezorgd,” aldus de woordvoerder.

Op het situatiecentrum van de landmacht in Den Haag zijn gisteren en vandaag tien keer zoveel telefoontjes binnengekomen als normaal (driehonderd in plaats van dertig). Verontruste familieleden wilden weten of de Nederlandse militairen die de veilige gebieden Srebrenica en Zepa gaan beveiligen door de luchtacties extra moeilijkheden zullen ondervinden.

Een woordvoerder van de luchtmacht noemde het een toeval dat Amerikaanse piloten tot actie waren overgegaan. Ook Nederlandse F16's hadden kunnen worden ingezet, maar waren op dat moment niet in het luchtruim boven Bosnië aanwezig. Zij vliegen op toerbeurt. Nederlandse F16's kunnen overigens niet 's nachts worden ingezet voor bombardementen boven Bosnië, omdat zij daarvoor onvoldoende apparatuur aan boord hebben. Afvuren van raketten naar schenders van het vliegverbod, zoals maandagochtend gebeurde, kunnen de Nederlandse piloten wel, ook bij nacht.