EU: uitzondering voor Denemarken

BRUSSEL, 1 MAART. Denemarken krijgt zeer tegen de zin van het Europese Parlement een uitzonderingspositie in een nieuwe richtlijn van de Europese Unie voor vrije mededinging bij de exploratie en produktie van olie en aardgas.

De Europese Ministerraad heeft besloten dat Denemarken voorlopig geen vrije inschrijving en aanbiedingen van oliemaatschappijen hoeft toe te staan op een miljardenproject voor olie- en gaswinning, waarvoor het bedrijf A.P. Möller eerder een vergunning kreeg. Ook de olieconcerns Shell en Texaco hebben daarin belangen. Het Nederlandse lid van de liberale fractie in het parlement, Jessica Larive, rapporteur voor de richtlijn, zegt de uitzondering principieel onjuist te vinden, “maar ik heb deze strijd, ondanks steun van de socialistische fractie, verloren. Een meerderheid van de collega's is onder de Deense druk bezweken.” In de richtlijn zijn wel amendementen van Larive overgenomen waarin de souvereiniteit van lidstaten over bodemschatten en de invloed van de Nederlandse staatsonderneming Energie Beheer Nederland bij het verlenen van vergunningen zijn verankerd. Het parlement heeft ook een amendement aanvaard waarin staat dat de Deense uitzonderingspositie geen precedentwerking voor andere lidstaten mag hebben.