Deense regering verliest meerderheid

KOPENHAGEN, 1 MAART. De vierpartijencoalitie van de Deense premier Poul Nyrup Rasmussen is gisteren haar meerderheid van één zetel in het parlement kwijtgeraakt. Dat kwam doordat een afgevaardigde, Bente Juncker, uit de Centrum Democratische Partij werd gezet en daarna weigerde haar zetel op te geven. Juncker, die nu een positie als onafhankelijke in het parlement inneemt, zei wel de door socialisten geleide regeringscoalitie te blijven steunen, wat een regeringscrisis afwendde. (AP)