D66: de bescheiden dominantie van Hans

“Wilt u nog even blijven voor de opnames van NOVA, een gevulde zaal lijkt beter”. Ook de afsluiting van de D66-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de zaal van 'New York' - het voormalige hoofdkwartier van de Holland America Lijn in Rotterdam - ontkwam niet aan de landelijke politiek. De slotmanifestatie was geheel toegesneden op Van Mierlo's optreden voor televisie.

De D66-leider zei dat hij “een bescheiden rol” wilde spelen in de campagne. Toch was hij de hoofdpersoon van de avond. Plaatselijke politici zaten alleen in het korte voorprogramma, het vraaggesprek met landelijk lijsttrekker Van Mierlo vormt de hoofdmoot van de bijeenkomst. Vraag één ging over het NAVO-optreden in het voormalig Joegoslavië, vraag twee over Bolkestein en zijn pact tegen de criminaliteit en vraag drie over de berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CBP). Van Mierlo ging uitgebreid in op de woorden van Kok dat hij “de kluts kwijt” zou zijn en verweet staatssecretaris Jacques Wallage dat hij mensen met een uitkering demoraliseerde door koopkrachtbeloftes te doen die hij niet kan waarmaken. (DJE)

    • Mark Kranenburg
    • Frank Vermeulen
    • Kees van der Malen
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink