Conflict dreigt in Frankrijk over jeugdloon

PARIJS, 1 MRT. De Franse regering dreigt voor de derde keer in korte tijd opnieuw in heftig conflict te komen met vakbeweging en oppositie. Aanleiding is dit keer de invoering van een minimumjeugdloon, dat tachtig procent van het minimumloon zal zijn. De maatregel moet jongeren aan werk en ervaring helpen.

De oppositie ziet, na het geslaagde verzet tegen de verbetering van de financiering van het particulier onderwijs en de toegeeflijke houding van de regering in het conflict rond Air France, in deze kwestie een nieuwe kans de regering de voet dwars te zetten. Premier Balladur lijkt deze keer niet van wijken te weten. Hij noemt de protesten 'hypocriet': klagen over jeugdwerkloosheid en tegelijk overal bezwaar tegen hebben.

De sfeer van verzet is het tegendeel van wat de regering beoogde met een sociaal-economische top die donderdag op het Matignon, de ambtswoning van de minister-president, wordt gehouden. Balladur had juist een sfeer van goed sociaal overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers willen creëren. Hij hecht sterk aan contractueel beleid in de sociale sfeer.

De jeugdwerkloosheid in Frankrijk (22,8 procent onder de 25 jaar) behoort tot de hoogste in Europa. Opeenvolgende regeringen hebben daar al een serie maatregelen tegen bedacht, waaronder allerlei vormen van stage en aanvullende opleiding.

Het min of meer heilige minimumloon werd echter intact gelaten. Het feit dat de regering daar nu aan komt, heeft de vakbeweging, de socialisten en de communisten een aanknopingspunt voor gemeenschappelijke actie geboden. De werkgevers verwachten dat jongeren door invoering van een minimumjeugdloon makkelijker aan het werk komen in de bedrijven. Tot nu was het overheden wel toegestaan voor eenvoudige karweitjes werkloze jongeren tegen een lager loon aan de slag te krijgen.

    • Marc Chavannes