Communicatie bij overstroming schoot tekort

ROTTERDAM, 1 MAART. Tijdens de overstromingen van de Maas rond de jaarwisseling schoot de communicatie tussen gemeentelijke crisiscentra en het regionale coördinatiecentrum tekort.

Ook tussen de burgemeesters van de betrokken gemeenten is onvoldoende overleg geweest.

Dit staat in een rapport van het gewest Noord-Limburg, waarin de organisatie van de hulpverlening tijdens de overstromingen wordt geëvalueerd. Op zich heeft het regionaal coördinatiecentrum goed gefunctioneerd, mede doordat de betrokkenen elkaar dankzij eerdere oefeningen persoonlijk kenden. Op technisch gebied waren er echter ernstige tekortkomingen: onvoldoende telefoonlijnen, onvoldoende faxen en geen directe verbindingen met de actiecentra van politie, GGD en Rode Kruis.

De berichtgeving van het regionale coördinatiecentrum naar de gemeentelijke crisiscentra verliep volgens het rapport “zeer regelmatig”. Andersom was de berichtgeving “over het algemeen matig”, waardoor het centrum niet altijd op de hoogte was van de actuele situatie in de gemeenten. Met watersnoodplannen en rampenplannen is regelmatig geoefend, maar bij die voorbereiding is het bestuurlijk aspect onderbelicht.

De gemeenteraad van Arcen en Velden heeft een afzonderlijk onderzoek laten verrichten naar de manier waarop bestuurlijk en operationeel op de overstromingen is gereageerd. De gemeente Arcen en Velden haalde op 29 december alle media, omdat de burgemeester spoorloos was, terwijl honderden huizen onder water liepen.

De onderzoekscommissie concludeert dat een adequate bestuurlijke aanpak van de overstroming gedoemd was te mislukken, door de gebrekkige voorbereiding, onderschatting van de ernst van de situatie in de beginfase en de slechte start van het crisisteam. “Zowel het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het ambtelijk management bleken zich niet of niet voldoende bewust van de consequenties die de rampenbestrijdingsregelingen inhielden voor hun verantwoordelijkheid in het geval van het bestrijden van rampen.”