CDA ziet af van bezuinigingen op huursubsidie

DEN HAAG, 1 MAART. Het CDA ziet af van bezuinigingen in de komende kabinetsperiode op individuele huursubsidie. Dit maakte CDA-staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gisteravond in Dordrecht bekend.

De partij wil zelfs meer geld aan individuele huursubsidie uitgeven. Het Centraal Planbureau rekende vanochtend voor dat het CDA daardoor op andere uitgaven 500 miljoen moet bezuinigen om de voorgenomen ombuiging van 9,3 miljard op de rijksuitgaven te kunnen halen.

Heerma's mededeling kwam kort nadat eerder op de dag PvdA-staatssecretaris Wallage (sociale zaken) de CDA-plannen met de koopkracht had gehekeld en daarbij de voorgenomen bezuinigingen op de individuele huursubsidie in het bijzonder noemde.

Volgens Heerma was er echter geen sprake van een CDA-plan om op individuele huursubsidie te bezuinigen, maar slechts van veronderstellingen die het Centraal Planbureau (CPB) bij het doorrekenen van het verkiezingsprogramma had gehanteerd. In dit geval waren het “veronderstellingen die niet corresponderen met het verkiezingsprogramma”, aldus Heerma. De adjunct-directeur van het CPB, P. van den Berg, wees er vanochtend in een reactie echter op dat de invulling van de bezuinigingen “in nauw overleg met de CDA-programmacommissie tot stand gekomen is”.

In het verkiezingsprogramma van het CDA wordt een post van 900 miljoen aan bezuinigingen op de volkshuisvesting opgevoerd. In de CPB-berekeningen is deze post uitgesplitst in 400 miljoen bezuiniging op huursubsidie, 300 miljoen op nieuwbouw op moeilijk te bebouwen plekken en 200 miljoen op stadsvernieuwing. Behalve een algemene bezuiniging op individuele huursubsidie bezuinigt het CDA in deze berekening in het bijzonder op huursubsidie voor alleenstaanden.

Heerma gaf gisteravond aan dat niet de CPB-invulling, maar “de tekst en intentie” van het CDA-programma doorslaggevend zijn. Daarin staat dat de individuele huursubsidie “een vangnet blijft voor lagere inkomens om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken”. De staatssecretaris zei dat bezuinigingen voor bijvoorbeeld alleenstaanden daarom voor het CDA niet aan de orde zijn. Hij erkende dat het CDA nu op een andere manier moet gaan bezuinigen.

Heerma heeft inmiddels ook ingestemd met een voorstel dat de CDA- en de PvdA-fractie vorige week in de Tweede Kamer deden om het systeem van individuele huursubsidie ook de komende jaren zo in te richten dat de netto-huren voor de laagste inkomens minder stijgen dan het gemiddelde. Het zittende kabinet heeft de huren van de laagste inkomens steeds met één procent minder laten stijgen dan de rest. Heerma liet de Kamer gisteren weten dat voortzetting van dit beleid voor de komende regeerperiode “in de rede ligt”. Volgens het CPB kost dit 100 miljoen gulden extra.