Brazilië: nieuw plan om inflatie fors in te perken

BRASILIA, 1 MAART. De Braziliaanse regering heeft vandaag een nieuwe rekeneenheid geïntroduceerd voor de vaststelling van lonen, belastingen, overheidstarieven en rentetarieven.

Doel is de inflatie drastisch te verminderen (nu circa 40 procent per maand). De nieuwe rekeneenheid, in het Portugees afgekort URV, ofwel Reële waarde eenheid, is in waarde gelijk aan één Amerikaanse dollar. De URV, die vandaag bij de introductie 647,50 real cruzeiros (de huidige munt) waard is, zal dagelijks naast de fluctuatie van de Braziliaanse valuta worden gepubliceerd. De URV is een van de kern-instrumenten in het beleid van minister Cardoso (financiën) voor de stabilisering van de economie en het verminderen van de inflatie. Volgens Cardoso zal de inflatie met dit programma worden beperkt tot 3 à 4 procent per maand. Als dit eenmaal is bereikt wil de regering een nieuwe munt, de real, introduceren, die gekoppeld wordt aan de Amerikaanse dollar. Als eerste stap worden de lonen omgezet in URV's en gebaseerd op het gemiddelde loonpeil van de afgelopen vier maanden. De vaststelling van prijzen wordt volgens de bestaande wetgeving niet door de overheid beïnvloed, maar louter door vraag en aanbod. (AP)