Weer protest van provincie tegen aanleg Betuwelijn

ROTTERDAM, 28 FEBR. De provincie Gelderland en de gemeenten langs het tracé van de Betuwelijn zijn een nieuw offensief begonnen tegen de voorgenomen bovengrondse aanleg van de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar Duitsland. Vandaag hebben ze een brief naar de Eerste Kamer gestuurd, waarin ze met name ingaan op de juridische en procedurele kant van de zaak.

De Eerste Kamer begint volgende week met de behandeling van de planologische kernbeslissing. De Tweede Kamer heeft hiermee in december ingestemd, nadat het kabinet extra geld had toegezegd om de geluidsoverlast op een aantal plaatsen te verminderen. De geraamde kosten van de lijn komen daarmee op 7,3 miljard gulden.

Eerder hebben de provincie Gelderland en de betrokken gemeenten, gezamenlijk opererend onder de naam Gebundeld Bestuurlijk Overleg (GBO), de Tweede Kamer bestookt met brieven en met alternatieve uitvoeringen van het tracé. Dat stadium acht het GBO voorbij.

In de brief aan de Eerste Kamer betoogt het GBO dat er nooit één samenhangend besluitvormingsproces over de Betuwelijn is geweest. De provincie en de gemeenten maken zich met name zorgen over de noordtak aan de Betuwelijn - de verbinding tussen Elst en Oldenzaal - waarover juridisch nog niets is geregeld, terwijl er al wel politieke overeenstemming is tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Door de concrete besluitvorming over de noordtak naar de toekomst te verschuiven, terwijl de oost-west-verbinding al wel wordt aangelegd, dreigt voor de bestrokkenen in Gelderland een 'no way out' situatie te ontstaan, aldus het GBO, waarin slechts gekozen kan worden tussen onaanvaardbare oplossingen.

De provincie en gemeenten vestigen verder de aandacht op enkele procedurele fouten die volgens hen zijn gemaakt in de besluitvorming rond de Betuwelijn. Zo is de zogeheten bandbreedte van het tracé pas in een heel laat stadium in de procedure geïntroduceerd, waardoor er geen inspraak meer over mogelijk was. Ook aan de opgestelde milieu-effect-rapportage kleven bezwaren, meent het GBO.

Aangezien de Eerste Kamer veelal bijzondere aandacht besteed aan procedurele zuiverheid en aan de rechtmatigheid van overheidshandelen, hopen de briefschijvers met hun appèl aan de senaat meer gehoor te krijgen dan met hun eerdere brieven aan de Tweede Kamer.