Lijsttrekkers pleiten voor spreiden van verkiezingen

DEN HAAG, 28 FEBR. Het lokale karakter van de gemeenteraadsverkiezingen kan worden versterkt door die verkiezingen te spreiden.

Dat zeiden H. Simons, oud-staatssecretaris voor volksgezondheid en lijstrekker van de PvdA in Rotterdam, en F. de Grave, loco-burgemeester en lijsttrekker voor de VVD in Amsterdam, gisteren in een uitzending van het Capitool. Ook de lijsttrekkers van D66 in Den Haag, A. Overhoff, en het CDA in Utrecht, C. Zwart, steunden deze gedachte. Ze reageerden hiermee op het aktieve optreden van landelijke kopstukken in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de landelijke lijstrekkers van D66 en de VVD, Van Mierlo en Bolkestein, zijn voor spreiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Spreiding van verkiezingen waarbij gemeenten zelf bepalen wanneer deze worden gehouden is een oud idee dat steeds verworpen is. Vorig jaar maart maakte de commissie-Van Thijn, een van de adviescommissies voor staatkundige vernieuwing, nog kort metten met het voorstel. Het zou naar haar idee niets wezenlijks oplossen: de aandacht van de landelijke politiek en pers voor de verkiezingen zou blijven, maar dan in meer gespreide vorm. Dat zou naar aanleiding van gemeentelijke herindelingen zijn gebleken. Het gaat er volgens de commissie meer om het profiel, het gezicht van de lokale politiek te vergroten, bijvoorbeeld door tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken als een college van B en W uiteenvalt.

Tweede Kamervoorzitter Deetman herhaalde vanmorgen voor de NCRV-radio een eerder voorstel van hem om de gemeenteraadsverkiezingen te laten samenvallen met die voor de Provinciale Staten. “Daarmee kan het lokale en provinciale beleid dat sterk met elkaar samenhangt misschien meer aandacht en reliëf krijgen”, aldus Deetman.