Leegstand

Het Haagse gemeentebestuur klaagt steen en been over het gebrek aan grond voor woningbouw, hoewel duizenden goede woonhuizen en flats als kantoor of bedrijfsruimte in gebruik zijn (NRC Handelsblad, 17 februari). Ook in Den Haag bestaat dramatische leegstand van kantoorruimte, terwijl er nog steeds nieuwe kantoorgebouwen verrijzen. Het meest voor de hand liggende geschiedt echter niet: vrijkomende als kantoorruimte in gebruik zijnde woonruimte weer als zodanig in gebruik doen nemen. Integendeel, nog steeds gaat woonruimte verloren door oneigenlijk gebruik. Het is immers voor een bedrijf veel voordeliger een woonhuis te kopen en aan te passen dan een unit in een peperduur nieuw kantoorgebouw te huren. Het Haagse gemeentebestuur ziet lijdzaam toe.

    • J.N. de Groot