Bij NS dreigt verlies 2000 banen

DEN HAAG, 28 FEBR. In een brief aan het ministerie van verkeer en waterstaat hebben de NS laten weten dat het sluiten van onrendabele lijnen 500 miljoen gulden kost. Dit zou het verlies van 2.000 arbeidsplaatsen kunnen betekenen. De vakbonden zijn kwaad dat de brief vlak voor het begin van de CAO-onderhandelingen naar buiten is gebracht.

Op dit moment onderhandelen de NS met minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) over de kosten van de verzelfstandiging van het spoorwegbedrijf. Vanaf 2000 moeten de NS zonder exploitatiesubsidie kunnen draaien. Alleen voor het instandhouden van onrendabele, maar maatschappelijk gewenste lijnen wil de minister 60 miljoen gulden beschikbaar stellen. De spoorwegen willen daarvoor 200 miljoen.

In de onderhandelingsbrief aan het ministerie rekenen de NS voor dat voortijdige afschrijving van materieel en het laten afvloeien van overbodig personeel als gevolg van het sluiten van onrendabele lijnen 500 miljoen gulden kost. Ook onderstrepen de spoorwegen nog eens de gevolgen ervan voor de dienstregeling. De voortgang van de onderhandelingen en de inhoud van de brief zijn ter sprake gekomen in het reguliere overleg van de NS met de ondernemingsraad.

De vakbonden zijn van mening dat de NS de brief aan de ondernemingsraad hebben getoond om de CAO-onderhandelingen die morgen beginnen onder druk te zetten. Vorig jaar maakten de NS bij het begin van die onderhandelingen bekend dat er 3.500 arbeidsplaatsen zouden moeten verdwijnen, een aantal dat later nog opliep tot 4.800 (op een totaal van 28.000). A. Koppejan van de Vervoersbond CNV noemt het “niet netjes” dat de CAO-onderhandelingen nu “over de rug van het personeel worden gevoerd”. Volgens hem heeft de brief voor “veel onrust” onder de werknemers gezorgd.

De bonden zijn voornemens de inhoud van de brief niet van invloed te laten zijn op hun looneisen. Eerder al lieten de Vervoersbond CNV en de Spoorwegvakbond FSV weten “niet gelukkig” te zijn met een voorstel van de Vervoersbond FNV om werknemers die dat willen een vierdaagse werkweek te geven, tegen inlevering van een tiende van hun salaris. Volgens CNV en FSV is zoiets alleen mogelijk als de NS bereid zijn “harde, controleerbare afspraken te maken over behoud van werkgelegenheid”.

Minister Maij-Weggen zegt in een reactie niet erg gevoelig te zijn voor het dreigende verlies aan arbeidsplaatsen. Afgesproken is dat de NS eerst proberen de onrendabele lijnen weer rendabel te krijgen. Pas over enkele jaren zal duidelijk zijn of dat is gelukt.