Het grillige griepje van Hans Simons

Hoe ziek was staatssecretaris Hans Simons woensdag nu eigenlijk geweest? Daar was Kamervoorzitter Deetman benieuwd naar, nadat hij vernam dat Simons zich 's ochtends ziek had afgemeld voor overleg met de Kamer, maar 's middags wel in de studio van Radio Rijnmond zat voor een verkiezingsinterview.

Het ziektebeeld van de PvdA-lijsttrekker in Rotterdam had inderdaad een wat grillig verloop, zo schreef hij gisteren in een excuusbriefje aan de Kamervoorzitter. Simons was dinsdagavond door een “stevige kou met koorts overvallen”. Vroeg naar bed dus - een goede nachtrust zou het tij wellicht keren.

Dat was niet gebeurd. Woensdagochtend voelde hij zich nog altijd beroerd, dus meldde hij zich af voor zijn voorlaatste mondeling overleg met de Kamer - over geneesmiddelen. De staatssecretaris van volksgezondheid had wat pijnstillers genomen en was weer onder de wol gekropen. Dat hielp, zo bleek tegen de middag. Toen Radio Rijnmond belde met de vraag of hij naar de studio kon komen voor een interview voelde hij zich inderdaad iets beter. Hoewel, aan het verzoek kon hij slechts met “uiterste krachtsinspanning” voldoen, want de hangerigheid en koorts waren toch hardnekkiger dan hij dacht. Met behulp van zijn dienstauto was hij in elk geval binnen een half uur weer thuis geweest, waarna hij onmiddellijk het bed weer had opgezocht.

Tegen de avond was de koorts toch weer iets gezakt, zodat een kortstondige ontmoeting met enkele bewoners van de wijk Spangen rond de klok van zes doorgang had kunnen vinden.

De ergernis van Deetman en diens twijfel over Simons' gezondheid waren voorbarig geweest, aangewakkerd door 'eenzijdige berichtgeving' in de kranten, vond Simons. Als de media hoor en wederhoor hadden toegepast, was Deetman “een hoop ergernis” bespaard gebleven. En overigens had hij zijn departement en de Kamer “nooit een moment” tekort gedaan. Desalniettemin bood hij zijn verontschuldigingen aan.

Voor Kamervoorzitter Deetman is de kous daarmee af. “De feiten zoals u die vermeldt spreken voor zich”, antwoordde hij Simons gisteren. Vanmorgen werd bekend dat de koningin de staatssecretaris 'op de meest eervolle wijze' ontslag heeft verleend. (RS)