Illegalen in Amsterdam kunnen stem uitbrengen

AMSTERDAM, 24 FEBR. Buitenlanders zonder verblijfsvergunning kunnen in Amsterdam stemmen bij de verkiezingen voor de deelraden, komende woensdag. Iedereen die achttien jaar of ouder is en staat ingeschreven op een adres in een van de stadsdelen, heeft een stemkaart voor de lokale verkiezingen gekregen.

De mogelijkheid dat illegaal in de stad verblijvende buitenlanders kunnen kiezen, vloeit voort uit de verordening op de deelraden. Die geeft iedereen die op 18 januari stond ingeschreven in het bevolkingsregister gelegenheid te stemmen voor de deelraad. Deze mogelijkheid geldt niet voor de gemeenteraadsverkiezingen van de stad. In de nieuwe gemeentewet is bepaald dat kiezers vijf jaar in Nederland moeten zijn en een verblijfsvergunning moeten hebben. Voor de deelraden zal bij volgende verkiezingen dezelfde regel van toepassing zijn.

De gemeenteraad heeft voor de verkiezingen in de stadsdelen een overgangsregeling getroffen omdat de deelraden allochtonen willen stimuleren naar de stembus te gaan, al wonen ze maar net in Nederland. “Maar”, zegt voorzitter R. Ronteltap van stadsdeel Zuid, “wij hebben absoluut niet gewenst dat illegalen ook stemrecht zouden krijgen. Wij gingen er van uit dat de gemeente daar een mouw aan zou passen.”

Waarnemend burgemeester De Grave vindt de situatie vervelend, aldus een woordvoerder, “maar het heeft zo moeten zijn.” De mogelijkheid dat illegalen kiesrecht zouden krijgen, heeft volgens de woordvoerder in de discussie in de gemeenteraad geen rol gespeeld.

Het ministerie van justitie is ontstemd over de mogelijkheid dat illegalen kunnen stemmen in Amsterdam. “Dat klopt dus niet”, aldus een woordvoerder. Het ministerie zal hierover contact opnemen met de gemeente Amsterdam.