Toch Filmtheater in Middelburg

MIDDELBURG, 23 FEBR. Het Filmtheater van de Stichting Cinema Middelburg gaat volgende maand weer open. Het theater werd in januari gesloten wegens geldgebrek, maar de gemeenteraad van Middelburg besloot maandag voor het jaar 1994 40.000 gulden subsidie te geven. Volgens wethouder J.A.R.M. Douwes ligt het in de bedoeling de subsidie voor de komende raadsperiode veilig te stellen. De raad besloot met een meerderheid van één stem het voorstel te steunen. Bij een eerdere behandeling van het voorstel staakten de stemmen. Een lid van de CDA-fractie veranderde van mening, en besloot het voorstel alsnog te steunen. Het filmtheater van de stichting is gehuisvest in het Middelburgse Schuttershof-complex, en brengt de 'betere film'.