'Shin-Bet chanteert Palestijnen om zo collaborateurs te werven'

TEL AVIV, 17 FEBR. Seks-chantage, geld, alcohol en andere pressiemiddelen worden door de Israelische geheime dienst Shin-Bet gebruikt om Palestijnen tot collaborateurs te maken.

Dat blijkt uit de publikatie in het blad Ma'ariv van gisteren van de integrale tekst van het verhoor van een Palestijnse collaborateur door leden van de Hamas-strijdgroep Ez Adin El-Kassem. Ma'ariv werd de video-opname van het verhoor door leden van deze door de Shin-Bet gevreesde Palestijnse organisatie in handen gespeeld. Voor zijn terechtstelling vertelde de 28-jarige Mahmud El-Kachil op video dat zijn collaboratie met de Shin-Bet begon nadat Israel geweigerd had zijn broer in het kader van familiehereniging uit Jordanië naar de Gaza-strook te laten terugkeren. Een kapitein van de Shin-Bet beloofde hem in 1989 dat zijn broer zou mogen komen als hij voor de Israelische binnenlandse veiligheidsdienst zou gaan werken. Mahmud weigerde. Zijn verrassing was groot toen de kapitein hem voorhield dat zijn moeder bij hem was geweest en hem had gesmeekt alles te doen om de zoon uit Jordanië terug te laten komen. “Ze is bereid met de Shin-Bet samen te werken”, zei de kapitein. Mahmud plaatste zijn moeder voor het blok en deed haar verslag van het gesprek met de kapitein. “Ze zweeg in alle talen en toen begreep ik dat ze met de Shin-Bet samenwerkte”, zei hij tegen zijn Palestijnse ondervragers. Uit de tekst van het video-verhoor blijkt dat Mahmud daarop, ter ontlasting van zijn moeder, besloot voor de Shin-Bet te werken. Mahmud kreeg een korte training in het gebruik van vuurwapens, er werd hem een Palestijnse verbindingsman toegewezen en 300 dollar in het vooruitzicht gesteld voor informatie die voor de Shin-Bet van belang zou zijn. Ook kreeg hij van de Shin-Bet een horloge met enkele kleine knopjes. Hem werd gezegd dat de Shin-Bet precies zou weten waar hij zich bevond als hij in gevaar kwam te verkeren en op de knopjes van het horloge drukte, waarin kennelijk een kleine zender zat. Met als geheim nummer 1001 bespioneerde Mahmud leiders van Palestijnse strijdgroepen in de Gaza-strook en werd hij betrokken bij acties van geheime Israelische militaire eenheden in de Gaza-strook. Hij bekende voor de camera dat bij die acties twee bekende Palestijnse strijders werden gedood.

Ook werd hem opgedragen andere Palestijnen voor de Shin-Bet te ronselen. Mahmud voldeed ook aan die opdracht. Hij bracht zijn zorgvuldig geselecteerde kandidaten naar meisjes met wie zij onder het oog van een geheime videocamera geslachtsverkeer hadden. Met het dreigement de opnamen van de geslachtsdaad in de Gaza-strook in omloop te brengen werden deze Palestijnen in de netten van Shin-Bet verstrikt.

Op de vraag of hij spijt van zijn daden had, antwoordde Mahmud: “Ik heb heel veel spijt. Ik verdien te sterven. Het einde van iedere collaborateur is de dood. Ik wist dat ik zou sterven en ik weet dat jullie me zullen doden. Alle collaborateurs moeten worden gedood en in stukken worden gesneden omdat ze schade aan hun volk toebrengen. Ik wachtte en nu ben ik aan de beurt.”

Mahmud zei voor zijn terechtstelling nog dat zijn ondervragers hem niet hadden gemarteld, zoals de Shin-Bet had voorspeld als hij in handen van leden van de strijdgroep van de islamitisch-fundamentalistische organisatie Hamas zou vallen.

Na een onderbreking van twee maanden heeft Hamas de terechtstellingen van Palestijnse collaborateurs die zich niet hebben overgegeven hervat. Voor zover bekend zijn er reeds 15 terechtgesteld.