Voetoverheveling.

Voetoverheveling

In de krant van 11 februari (Aanval op de 'hoeksteen', pagina 7) wordt gemeld dat de VVD nog voor de Tweede-Kamerverkiezingen de voetoverheveling wil afschaffen. De Tweede-Kamerleden De Korte en Van Rey die dit voorstel hebben gedaan willen de voetoverheveling echter niet voor iedereen afschaffen, maar slechts voor degenen die in 1995 18 jaar worden.