Tussen soap en mist

DE VICE-PREMIER is vóór maar vindt het overigens een soap-opera.

De minister van milieu is tegen, maar vindt het overigens geen kwestie om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. De fractievoorzitter in de Tweede Kamer zou tegen hebben gestemd, ware hij die dag niet ziek geweest, maar meent overigens dat de betrokken overheden binnenkort op één lijn zullen komen. De burgemeester is voor en vindt voor het overige dat als 'Den Haag' geen besluiten meer kan nemen de bevolking maar moet spreken. De politici van de Partij van de Arbeid waren de afgelopen dagen weer zeer nadrukkelijk en zeer divers met elkaar in gesprek over de toekomst van het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven.

Ernstiger wordt het als politici met zichzelf in een tegenstrijdig gesprek raken. Het stadium van politieke gespletenheid heeft de Rotterdamse lijsttrekker voor de PvdA en (nog) staatssecretaris van volksgezondheid, H. Simons, volop bereikt. In de Tweede Kamer toonde hij zich vorige week voorstander van het kabinetsbesluit om een luchthaven bij Rotterdam te handhaven. Als lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam is hij gecommitteerd aan een programma waarin letterlijk staat dat het huidige Zestienhoven onder alle omstandigheden dicht moet en dat ook een noordelijker gelegen luchthaven het milieu blijvend zal schaden.

EVEN VAAG ALS ontluisterend was gisteren het antwoord van Simons op de vraag van een verslaggever van de televisie-rubriek Den Haag Vandaag wat nu zijn standpunt was. Nadat de vraag drie keer was herhaald zei Simons “maar één ambitie” te hebben “en die is dat het huidige vliegveld daar moet politiek, lokaal en landelijk, overeenstemming over zijn op de verkeerde plek ligt. Vervolgens is het per definitie een gecombineerde besluitvorming lokaal en landelijk, want dat leert de geschiedenis, om na te gaan of er een bescheiden luchthaven in Rotterdam noodzakelijk is.”

Tot zover de lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam letterlijk geciteerd. Het is geen Nederlands en het is geen antwoord. Een luchthaven bij Rotterdam? De eerste man van de lokale PvdA hult zich in vaagheid, maar vindt zelf een “absoluut heldere opvatting” te hebben.

Als alles volgens plan verloopt is Simons nog een week staatssecretaris en daarna volledig beschikbaar voor zijn verkiezingscampagne. De Rotterdamse PvdA wordt veel sterkte gewenst.