Vervuilers moeten milieuverslag maken

DEN HAAG, 12 FEBR. Bedrijven die het milieu belasten moeten jaarlijks een milieuverslag gaan uitbrengen waarin informatie wordt gegeven over de mate waarin het milieu wordt vervuild. Tevens moet het bedrijf in het verslag aangeven wat wordt ondernomen om de vervuiling te verminderen. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Alders (milieubeheer) dit jaarlijkse milieuverslag verplicht te stellen. De plicht gaat gelden voor bedrijven met een (middel)grote milieubelasting of met bijzondere milieurisico's.