Ramsj

Oto Bihalji-Merin: Moderne primitieven Gebonden, Rebo Productions z.j., van ƒ 49,90 voor ƒ 19,90. Donner Roterdam, Scheltema Amsterdam.

Studie over de naïeve schilderkunst van de late 17de eeuw tot 1970. Het gaat om een vertaling van een Joegoslavisch werk uit 1971. Er is een apart en aantrekkelijk hoofdstuk gewijd aan Eros in de naïeve schilderkunst. Verder natuurlijk veel aandacht voor onder meer Rousseau en een hoop illustraties. Met kleine biografietjes van de protagonisten.