Geld voor Zeezicht

AMSTERDAM, 12 FEB. De gemeente Amsterdam en WVC hebben overeenstemming bereikt over de financiering voor het pension voor zwerfkinderen, Zeezicht. Amsterdam heeft voor dit jaar een bedrag van 350.000 gulden beschikbaar gesteld en het ministerie een bedrag van ruim een miljoen gulden.