Materieel is niet op tijd

DEN HAAG, 10 FEBR. De uitzending van een tweede eenheid van meer dan driehonderd militairen naar Bosnië dreigt vertraging op te lopen omdat het materieel niet op tijd in Split arriveert.

Het vrachtschip Kintampo dat het materieel vervoert en onder Togolese vlag vaart, had al voor het vertrek in de haven van Vlissingen moeilijkheden met een motor. In het Franse Le Havre liep de reparatie van de motor vertraging op. Volgens de voorlichtingsdienst van het leger werd die vertraging mede veroorzaakt door het protest van de Bretonse vissers. Het schip wordt momenteel gerepareerd in Gibraltar. Of de tweede eenheid infanteristen dinsdag kan vertrekken, hangt af van de snelheid waarmee deze reparatie doorgang vindt. De Kintapo arriveert vermoedelijk zes dagen later in Split dan was voorzien.

Het uitstel betekent volgens Defensie niet dat het bataljon te laat op volle sterkte aanwezig zal zijn in de twee 'veilige gebieden' in Bosnië. In de derde week van maart zou de ontplooiing van het versterkte bataljon van de luchtmobiele brigade in Zepa en Srebrenica voltooid moeten zijn.

Op een vraag waarom Nederland in zee gaat met schepen die al in de haven van vertrek moeilijkheden hebben, antwoordt een woordvoerder van Defensie dat Nederlandse makelaars waren aangezocht die op de internationale markt 'voor de beste prijs' het transport zouden laten verzorgen. De keuze van het schip was dus uit handen gegeven.

Tijdens de Golfoorlog vier jaar geleden maakte de Koninklijke Marine voor het transport van materieel gebruik van een Nederlandse rederij. In de ogen van de marine was dat nodig om zeker te zijn van een prompte aflevering.