Rusland en Oekraïne tegen luchtaanvallen

MOSKOU, 9 FEBR. Rusland en de Oekraïne hebben zich gisteren uitgesproken tegen luchtaanvallen op Servische stellingen in Bosnië. De motieven van de twee landen zijn evenwel niet identiek.

Rusland maakte gisteren opnieuw duidelijk dat luchtaanvallen door NAVO-vliegtuigen een ernstige beproeving van Ruslands betrekkingen met het Westen zullen betekenen. Onderminister van buitenlandse zaken Vitali Tsjoerkin zei gisteren er niet van uit te gaan dat het daadwerkelijk tot militair ingrijpen in Bosnië komt. Hij zei dat Rusland voorstander is van verder onderhandelen en niet van enig gebruik van geweld in Bosnië.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van buitenlandse zaken veroordeelde gisteren de brief waarin de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, zondag de NAVO opriep toestemming te geven voor luchtaanvallen. “Boutros-Ghali's brief gaat over acties die buiten de VN-resoluties over Bosnië vallen”, aldus de woordvoerder. De Russische VN-ambassadeur, Joeli Vorontsov, sprak zich gisteren in New York eveneens tegen luchtaanvallen uit. Sarajevo, zo zei hij, moet onmiddellijk onder bestuur van de VN worden geplaatst. Rusland is voorstander van luchtsteun voor VN-troepen als die worden aangevallen. “De VN-resoluties voorzien tot nu toe niet in offensieve strafacties.”

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken, Anatoli Zlenko, zei gisteren in Brussel “absoluut tegen het bombarderen van Servische stellingen rondom Sarajevo” te zijn. Hij motiveerde dat verzet met de aanwezigheid van UNPROFOR-troepen in de Bosnische hoofdstad: “De vredestroepen zouden onmiddellijk gijzelaars (van de Bosnische Serviërs) worden”, aldus Zlenko. De Oekraïne heeft een contingent van 420 VN-soldaten in Sarajevo en heeft aangekondigd dit aantal op korte termijn te verdrievoudigen. Volgens Zlenko moet elk besluit over een ingrijpen vanuit de lucht eerst in de Veiligheidsraad worden besproken, waar het volgens hem zonder twijfel op een Russisch veto zou stranden: “Dat is zo klaar als een klontje.” (Reuter)