Dr. P.S. Jinek

Dr. P.S. Jinek, drs. M.C. Meurs, mr. J. Ritchi en mr. B.J. van der Vegte zijn met ingang van dit jaar benoemd tot adjunct-directeuren van De Nationale Investeringsbank NV. Jinek (49), hoofd van de afdeling Treasury, zal in de loop van dit jaar de leiding krijgen van de Groep Projectfinanciering. Meurs (41), directeur van vestiging van De Nationale Investeringsbank op Curaçao, zal mede leiding gaan geven aan de Groep Ondernemingsfinanciering. Ritchi (40), hoofd van de afdeling Investment Banking, gaat mede leiding geven aan de nieuw gevormde Groep Financiële Markten. Van der Vegte (36) leidt de Groep Objectfinanciering, waarbinnnen de financieringsactiviteiten van de bank in de sectoren luchtvaart, scheepvaart, off-shore en energie zijn gebundeld.